• Μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  • Γονείς
  • Φοιτητές, πτυχιακούς και μεταπτυχιακούς
  • Εκπαιδευτικούς λειτουργούς, συμβούλους και coaches
  • Εκπαιδευτικούς και θεσμικούς φορείς, ιδρύματα, κολέγια και οργανισμούς
  • Δημόσια πανεπιστήμια και πανεπιστημιακούς καθηγητές
  • Ενήλικες που ενδιαφέρονται για τη βιωματική εκπαίδευση και θέλουν να επαναπροσδιοριστούν επαγγελματικά
  • Φορείς και οργανισμούς εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων
  • Σε οποιονδήποτε φορέα, δημόσιο ή ιδιωτικό, ο οποίος  παρέχει εκπαίδευση με βιωματικό τρόπο