Σκοπός

Ο σκοπός του Education Festival 2019 είναι η ανάδειξη της αξίας της βιωματικής μάθησης και η παρουσίαση των εναλλακτικών προτάσεων στην εκπαίδευση από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς.

 

Στόχοι φεστιβάλ

  • Η ενημέρωση του κοινού για τις τάσεις και τις διεξόδους που παρέχει η βιωματική εκπαίδευση.
  • Η σύνδεση των βιωματικών σπουδών με την αγορά εργασίας και την ευζωία.
  • Η επαφή με τις νέες τεχνολογίες.
  • Η παρουσίαση εναλλακτικών προτάσεων και εκπαιδευτικών βιωματικών εργαλείων και μεθόδων από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς.
  • Η παρουσίαση ευκαιριών για επαγγελματικό προσανατολισμό και επαναπροσδιορισμό.
  • Η συνάντηση και αλληλεπίδραση (networking) μεταξύ των φορέων και των κοινωνικών ομάδων που ασκούν πλήρως ή μερικώς τη βιωματική εκπαίδευση.
  • Ο εντοπισμός και η ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσα από συναντήσεις με βιωματικές ευκαιρίες.