Καλεράντε Ευαγγελία

Είναι πτυχιούχος Παιδαγωγικής Σχολής και Πολιτικών Επιστημών με μεταπτυχιακές σπουδές στην Κοινωνιολογία και την Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Το διδακτορικό της εστιάζεται σε κοινωνικοπολιτικές προσεγγίσεις εκπαιδευτικών πολιτικών. Εργάζεται ως Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Οι δημοσιεύσεις της καλύπτουν τομείς της Κοινωνιολογίας, της Εκπαιδευτικής Πολιτικής και των Παιδαγωγικών. Άρθρα και ευρύτερες δημοσιεύσεις της περιλαμβάνονται σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Αυτή την περίοδο ασχολείται με τις κοινωνικές και εκπαιδευτικές συνέπειες των ψυχοσωματικών και στρεσογόνων καταστάσεων. Συνεργάζεται με εκπαιδευτικές ενώσεις διαφορετικών βαθμίδων τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης. Σε αυτό το πλαίσιο, σε ειδικές θεματικές, συνεργάζεται και με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης "Εκπαιδευτική Ένωση".

 

 

iekenosilogo

Σχολική Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός από το ΙΕΚ/ ΚΔΒΜ ΕΝΩΣΗ

Θέμα: Σχολική Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός: Ο ρόλος της Συμβουλευτικής στη διαχείριση του άγχους
Εισηγητές: Ευαγγελία Καλεράντε, Μαρία Λεμπιδάκη, Γεώργιος Λογιώτης
Περιγραφή:
Το θέμα της διαχείρισης του άγχους απασχολεί επαγγελματίες και εκπαιδευτικούς. Οι στρεσογόνες καταστάσεις εκδηλώνονται ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης, ανασφάλειας και αβεβαιότητας. Το σεμινάριο επιδιώκει να ορίσει τις εκδηλώσεις άγχους και να προτείνει ενδεικτικούς τρόπους αντιμετώπισης. Εκτός από τη θεωρητική προσέγγιση θα προβληθεί ένα πρότυπο πρακτικού οδηγού διαχείρισης άγχους που περιλαμβάνει εργαλεία αξιολόγησης, ερωτηματολόγια και δραστηριότητες.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικούς, φοιτητές/τριες, και ιδιώτες. Οι ενδιαφερόμενοι θα κατανοήσουν θεωρητικά στοιχεία για την εκδήλωση του άγχους και τις συνέπειές του στην προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη και ενημερωθούν για τεχνικές πρόληψης και αντιμετώπισης του άγχους.
Στα πλεονεκτήματα του σεμιναρίου επισημαίνεται η παρουσίαση του πρακτικού οδηγού διαχείρισης του άγχους που περιλαμβάνει πλήρες υλικό, κατάλληλο να χρησιμοποιηθεί από επαγγελματίες και εκπαιδευτικούς. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, ως εν δυνάμει επαγγελματίες, θα εξοικειωθούν με το ζήτημα των στρεσογόνων καταστάσεων και εκτιμάται ότι θα επιζητήσουν την διεύρυνση των γνώσεών τους αναφορικά με τις βιοψυχικές καταστάσεις. Επίσης, η επιστημονική κοινότητα και οι ιδιώτες θα κατανοήσουν και ειδικότερες συνέπειες του άγχους που σχετίζονται με την περιθωριοποίηση των ατόμων, την αποτυχία και την προσωπική αποδυνάμωση.
~ Οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης "Εκπαιδευτική Ένωση".

Εγγραφή στο newsletter