Λογιώτης Γεώργιος

Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας και του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ. Επίσης, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Εκπαιδευτική Αξιολόγηση και στον Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό. Είναι Διδάκτωρ Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Υπηρετεί στη Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας ως Υπεύθυνος Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού. Οι δημοσιεύσεις και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στα εξής αντικείμενα: Εκπαιδευτική Πολιτική, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Συμβουλευτική και Προσανατολισμός. Συνεργάζεται με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης "Εκπαιδευτική Ένωση". Υλοποιεί προγράμματα εξ αποστάσεως και δια ζώσης με θεματικές: 1. Σύγχρονα εκπαιδευτικά μοντέλα και πρακτικές αξιολόγησης μαθητών/τριών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 2. Διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς στη σχολική τάξη: Θεωρητικές προσεγγίσεις και μοντέλα παρέμβασης 3. Η μετάβαση του μαθητή από την Πρωτοβάθμια στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Προκλήσεις και τρόποι διαχείρισης.

 

iekenosilogo

Σχολική Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός από το ΙΕΚ/ ΚΔΒΜ ΕΝΩΣΗ

Θέμα: Σχολική Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός: Ο ρόλος της Συμβουλευτικής στη διαχείριση του άγχους
Εισηγητές: Ευαγγελία Καλεράντε, Μαρία Λεμπιδάκη, Γεώργιος Λογιώτης
Περιγραφή:
Το θέμα της διαχείρισης του άγχους απασχολεί επαγγελματίες και εκπαιδευτικούς. Οι στρεσογόνες καταστάσεις εκδηλώνονται ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης, ανασφάλειας και αβεβαιότητας. Το σεμινάριο επιδιώκει να ορίσει τις εκδηλώσεις άγχους και να προτείνει ενδεικτικούς τρόπους αντιμετώπισης. Εκτός από τη θεωρητική προσέγγιση θα προβληθεί ένα πρότυπο πρακτικού οδηγού διαχείρισης άγχους που περιλαμβάνει εργαλεία αξιολόγησης, ερωτηματολόγια και δραστηριότητες.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικούς, φοιτητές/τριες, και ιδιώτες. Οι ενδιαφερόμενοι θα κατανοήσουν θεωρητικά στοιχεία για την εκδήλωση του άγχους και τις συνέπειές του στην προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη και ενημερωθούν για τεχνικές πρόληψης και αντιμετώπισης του άγχους.
Στα πλεονεκτήματα του σεμιναρίου επισημαίνεται η παρουσίαση του πρακτικού οδηγού διαχείρισης του άγχους που περιλαμβάνει πλήρες υλικό, κατάλληλο να χρησιμοποιηθεί από επαγγελματίες και εκπαιδευτικούς. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, ως εν δυνάμει επαγγελματίες, θα εξοικειωθούν με το ζήτημα των στρεσογόνων καταστάσεων και εκτιμάται ότι θα επιζητήσουν την διεύρυνση των γνώσεών τους αναφορικά με τις βιοψυχικές καταστάσεις. Επίσης, η επιστημονική κοινότητα και οι ιδιώτες θα κατανοήσουν και ειδικότερες συνέπειες του άγχους που σχετίζονται με την περιθωριοποίηση των ατόμων, την αποτυχία και την προσωπική αποδυνάμωση.
~ Οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης "Εκπαιδευτική Ένωση".

Εγγραφή στο newsletter